Diễn biến mới nhất về dự án 1,5 tỷ USD của Vingroup tại Đông Anh

Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm do CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC) – công ty con Vingroup làm chủ đầu tư vừa được cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đông Anh.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã có quyết định 4618/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đông Anh. Tại quyết định này, Hà Nội bổ sung 62 dự án với tổng diện tích khoảng 1.043 ha.

Trong danh mục các dự án được bổ sung, có dự án Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm do CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC; mã chứng khoán: VEF) là chủ đầu tư. Cụ thể, dự án này có tổng diện tích hơn 265 ha, trong đó diện tích cần thu hồi năm 2023 là gần 48 ha.

vi-tri-vinhomes-global-gate-min

Quyết định cũng cho biết, dự án này được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 6/2020, được UBND TP Hà Nội duyệt chủ trương đầu tư thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2025.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC), tại thời điểm 30/6/2023 ghi nhận CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam là công ty con với tỷ lệ sở hữu là 87,97%.

Tại báo cáo thường niên năm 2023, VEFAC cho biết, tại Đông Anh doanh nghiệp đang triển khai 2 dự án là Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm (tổng vốn đầu tư khoảng 34.879 tỷ đồng) và Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (hơn 7.336 tỷ đồng). Hai dự án này có tổng diện tích hơn 300 ha, giáp tuyến đường quy hoạch nối từ cầu Tứ Liên đi vành đai 3.

Cả hai dự án này đã được Hà Nội duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6/2020. Đối với dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, tính đến thời điểm lập báo cáo thường niên đã giải phóng mặt bằng được 90 ha. Còn Khu đô thị mới đã giải phóng mặt bằng được 219/265 ha.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023, VEFAC cho biết, giá trị tồn kho tại dự án khu đô thị tại Đông Anh là 1.099 tỷ đồng, tăng 70 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Chi phí dở dang dài hạn tại dự án này là gần 742 tỷ đồng.

Trước đó, VEFAC trình cổ đông kế hoạch phát hành thêm gần 853 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:5,12 (nghĩa là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VEF tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 5,12 cổ phiếu phát hành thêm), với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

mat-bang-vinhomes-golden-gate

Nếu tăng vốn thành công, vốn điều lệ của VEF dự kiến sẽ tăng từ 1.666 tỷ đồng lên 10.196 tỷ đồng.

Theo tờ trình, VEF sẽ sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu vào việc triển khai thực hiện các dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới tại các xã Xuân Canh, xã Đông Hội, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội với số tiền 6.976 tỷ đồng và dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc Gia với số tiền 1.467 tỷ đồng.

Nguồn: cafef.vn

Leave a Comment

Hotline:  0973.103.001